Etkili Sunumlar Yaratmak

Eğitim Detayı

Amaç: Günümüzde sunum becerisi tüm pozisyonlarda gereklilik haline gelmiştir. Bu eğitimin amacı,  katılımcıların sunum aracılığı ile verilecek mesajın algı yönetimi dahilinde, farklı sunum yazılımları ve araçları kullanarak, güçlü etki yaratacak şekilde karşı tarafa ulaşımını sağlayacak prensipleri öğrenmesidir.

Katılımcı Profili: Sunum yapan ve sunum yapma ihtimali olan tüm çalışanlar

İçerik Başlıkları: 

 • Sunuma hazırlık
  • Amaç belirlenmesi
  • Taslak plan hazırlanması
  • Kaynak malzemelerin seçimi
 • Sunum tasarımı, tipleri ve farklılıkları
  • İkna edici sunumlar
  • Bilgi verici sunumlar
  • Takım sunumları
 • Dinleyicilerin analizi
  • Öğrenme stilleri
  • Algı yönetimi
  • Dinleyici kitlenin bilgi seviyesi ve sunuma katılım amaçları
 • Sunum için kullanılabilecek teknolojiler
  • Power point, Prezi vb..
 • Sunumun görsel tasarımı
  • Renklerin ve font büyüklüğünün belirlenmesi
  • Grafik ve tablo kullanımı
  • Madde işaretlerinin kullanımı
  • Resimlerin kullanımı
 • Fasilitasyon becerileri
  • Soru teknikleri
  • Geri bildirim
  • Baskı ile başa çıkma
  • Koçluk becerileri
 • Uygulama
Daha fazla bilgi için