Operasyonel Risk

Eğitim Detayı

Amaç: Katılımcıların operasyonel risk yaratabilecek süreçleri tanıması ve bu risklere karşı doğru prosedürleri uygulama bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır.

Katılımcı Profili: Tüm operasyon kadroları

İçerik Başlıkları:

 • Risk tanımı ve gruplandırılması
 • Operasyonel risk
  • Operasyonel risk tanımı
  • Operasyonel risk faktörleri
   • İnsan faktörü açısından operasyonel risk
    • Psikolojide karşılıklılık ilkesi
    • Sosyal boyut
    • Güven ve operasyon
  • Sistem faktörü açısından operasyonel risk
  • Süreç faktörü açısından operasyonel risk
  • Dışsal faktörler açısından operasyonel risk
 • Müşteri gizliliği ve banka sırrının saklanması
  • Yetkili merciler
 • Kimlik tespit yükümlülüğü
  • Geçerli kimlik belgeleri
  • Kimlik tespitinin zorunlu olduğu haller
  • Kimlik tespitinde dikkat edilecek hususlar
   • Belge sahteciliği tipler
   • Sahte belge ile karşılaşıldığında yapılacaklar
 • Suç geliri ve aklama suçu
  • Tanımlar
  • Şüpheli müşteri profilleri
  • Nakit karakterli şüpheli işlemler
 • Hesap açılışları
 • Hesaba para yatırma
 • Hesaptan para çekme
  • Nakit çekme
  • Talimatla ödeme ve teyit kuralları vekaletname ile ödeme
  • Havale ile ödemede dikkat edilecek hususlar
  • Çekle ödeme
 • Güven vakaları
  • Tırnakçılık--tantanacılık
  • Kasa işlemlerinde dikkat edilecek hususlar
 • Haciz ihbarnamelerinde dikkat edilecek hususlar
 • Genel kredi sözleşmelerinde dikkat edilecek hususlar
 • Usulsüzlük vakaları
 • Çek
  • Yeni çek kanunu ile değişen temel uygulamalar
  • Çek karnesi verilirken dikkat edilecek hususlar
  • Çek ödemelerinde yapılacak işlemler
  • Çek ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı durumlar
  • Karşılıksız çekler
 • Bono
  • Bononun asli şartları
  • Tahsil / teminata alınacak senetlerde dikkat edilecek hususlar
 • Board oyunu ile vaka çözümlemeleri