Yatırım Ürünlerinin Satışı

Eğitim Detayı

Amaç: Yatırım Ürünleri Satışı eğitiminin ana teması ve amacı, katılımcılara “Hangi Piyasa Koşulunda”, “ Hangi Müşteriye”, “Hangi Yatırım Ürününün” sunulması ve satılması gerektiği konusunda analitik beceri ve tecrübenin oluşturulması, artırılmasıdır.
Eğitim sonrasında katılımcılar, yaptıkları analiz sonucunda hangi müşteriye, hangi ürünü , hangi piyasa koşulunda satabilecekleri konusunda proaktif davranışta bulunabileceklerdir.

Katılımcı Profili: Yatırım ürünlerinin satışı ile ilgili tüm satış kadroları Eğitim Süresi: 2 gün

İçerik Başlıkları:

 • Yatırım ürünlerinde karlılık
  • Karlılık simülasyonu
   • Gruplara ayrılmış olan katılımcılar bilgisayarda karşılarına gelen yatırım ürünleri ile ilgili karlılık hesaplamaları yapacaklar ve sorular cevaplayacaklardır.
   • Simülasyon sonunda gruplar, aldıkları puanlar ve ürünlerden aldıkları hacimler çerçevesinde puanlamaya ve sıralamaya tabi olacaklardır.
  • Ürün özellikleri - faydaları - piyasa koşulu - müşteri profili analizi
   • Müşteri profillerini analiz etme
    • Müşteri analizi yaparak risk, vade algısını ortaya çıkarabilme
    • Makroekonomik veriler ve piyasalar analizi yaparak müşteriye uygun ürün tespiti piyasa koşullarına ve müşteri profiline uygun yatırım alternatifleri sunumu, yatırım önerisi yapabilme
    • Karşılaştırmalı ürün sunumu
    • Ürünün özellikleri ve faydalarını ayrıştırma
   • Piyasa simülasyonu
    • Gruplara ayrılmış olan katılımcılarımıza bu simülasyonda gerçek hayattan alınmış, ekonomi haberleri verilecektir.
    • Bazı sorularımızda, verilen haberin piyasa datalarında yaratacağı olası değişiklikleri doğru tespit etmeleri beklenecektir.
    • Bazı sorularımızda ise, verilen habere göre bir yatırımcının portföyündeki yatırım ürünlerini haber sonrasında ne şekilde kararlar alarak yönlendirmesi gerektiği sorgulanacak ve doğru kararları alması beklenecektir.
    • Bu simülasyonumuz ile katılımcılarımızın ekonomi haberlerin piyasa dataları ve müşteri kararları üzerindeki etkilerindeki farkındalıklarının artması      hedeflenmektedir.
   • Matrisi simülasyonu
    • Gruplara ayrılmış olan katılımcıların karşısına bilgisayar ortamında her bir yatırım ürünü için ürün özelliği, ürünün faydası, uygun müşteri profili ve uygun piyasa koşulu karışık bir şekilde gelecektir.
    • Katılımcılar karışık olarak gelen bu dataları doğru bir şekilde eşleştirerek puan alacaklardır.
    • Bu çalışma sonucunda katılımcılar, her bir yatırım ürünü için ürün özelliği ürünün faydası, uygun müşteri profili ve uygun piyasa koşulunu yaparak öğrenmiş olacakladır.
 • Sıcak satış analiz
  • Giriş (Tanışma )
  • Müşteriyle uyumlanma
  • Müşteri ihtiyaç analizi
  • Ben ne satacağım? Müşteri ne alacak? Müşteri zihninde ürünün ihtiyacını ortaya çıkarmak ve ihtiyaç yaratmak
  • Ürünün müşteri açısından faydası
  • Ürün sunumu
  • Olası itirazlarla pozitif baş etmek
  • Satışın kararla sonuçlandırılması
  • Refleks satış simülasyonu