Fiyatlama ve Karlılık

Eğitim Detayı

Amaç: Katılımcıların kurum fiyatlama politikasını anlamaları, ürün ve paket bazında müşterilere etkin ve kurum için karlı fiyatlama yapabilir hale gelmeleridir.

Katılımcı Profili: İlgili tüm banka çalışanları

İçerik Başlıkları:

 • Bankalarda kaynak ve kullanım
  • Banka bilançosu ve gelir tablosu kalemlerinin incelenmesi
 • Banka içi fiyatlamada kullanılan temel araç: Fon Transfer Fiyatı ( FTP) / Şubeler Cari Faizi (ŞCF)
  • FTP / ŞCF Kavramı ve anlamı
  • Fon getirisi ve fon maliyeti
  • Farklı hesaplama yöntemleri
 • Fiyatlamayı ve FTP / ŞCF ‘i etkileyen faktörler
  • Maliyetler
  • Riskler
  • Yasal yükümlülükler
 • Fiyatlamayı ve FTP / ŞCF’i etkileyen diğer faktörler
  • Ürüne göre fiyatlama
  • Müşteriye göre fiyatlama (paket fiyatlama)
  • Kurumun fiyatlama stratejileri ve politikaları
 • Örnek Olay Çalışmaları
 • Ürünler Bazında Karlılık ve Banka Karlılık Ekranları
 • Yasal Sınırlamalar