Satış Atölyesi

Eğitim Detayı

Amaç: Portföy yöneticilerin etkin segment ve portföy yönetimlerini desteklemek, mevcut satış ve yönetim süreçleri ile entegre ederek ya da yeni süreç ve araçlarla destekleyerek satış gücü yönetimini güçlendirmek ve satışları artırmak.

Katılımcı Profili: MİY / Portföy Yöneticileri ve Yardımcıları

İçerik Başlıkları:

 • Ekonomik konjonktürleri yorumlamak
  • Ekonomi simülasyonu
 • Farklı ekonomik konjonktürlerde banka bilançosu yönetmek
  • Aktif - pasif simülasyonu
 • Portföy Analizi
  • Performans karnesinin analizi
  • Kümüle ortalama hacimsel hedeflerin analizi
   • İhtiyaç duyulan ilave performansın hesaplanması
  • Portföy rakamlarının analizi
  • Portföy müşteri gruplarının çalışma büyüklüğü ve karlılık parametleri ile analizi
  • Mizandan satış fırsatları
  • Aksiyon planlarının oluşturulması
 • Müşteri görüşme yönetimi