Stratejik Yönetim Atölyesi

Eğitim Detayı

Amaç: Şube müdürlerinin etkin segment ve portföy yönetimlerini destelemek, mevcut satış ve yönetim süreçleri ile entegre ederek ya da yeni süreç ve araçlarla destekleyerek satış gücü yönetimini güçlendirmek ve satışları artırmaktır.

Katılımcı Profili: Bölge müdürleri, satış yöneticileri, şube müdürleri

İçerik Başlıkları:

 • I. Seans
  • Ekonomik konjonktürleri yorumlamak
   • Ekonomi Simülasyonu
  • Değişen ekonomik konjonktürlerde banka bilançosu yönetmek
   • Aktif - Pasif Simülasyonu
  • Şube bilanço yönetimi
  • Farklı segmentlerin yönetimi
  • Portföy analiz ve yönetim dinamikleri
  • Hedef analizi
  • 3 aylık iş planlarının oluşturulması
 • II.Seans
  • İdarecilikten liderliğe giden yolculuk
  • Liderlik unsurları
  • Kişisel ve kurumsal vizyon oluşturma
  • İnsan kaynağı yönetimi
   • Potansiyel - performans analizi
   • Çalışan bazlı liderlik
   • Durumsal liderlik
  • Toplantı yönetimi
  • Etkin geri bildirim
  • Koçluk süreci
 • Uygulamalar