Herkes İçin Finans ve Muhasebe

Eğitim Detayı

Amaç: Bu eğitimin amacı, karar mekanizması içerisinde yer alan her yönetsel fonksiyona sahip çalışanların, muhasebenin temel ilkelerini, finansal tablo analizini ve finansı genel hatlarıyla öğrenmesini sağlamaktır.

Katılımcı profili: Finans eğitimini uzmanlık olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, dönemsel faaliyetlerle ilgili kararlarda etkin olmak isteyen orta ve üst düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları

İçerik başlıkları:

 • Finansal Tablolar
  • Temel muhasebe prensipleri
  • Temel muhasebe denklemi
  • Temel mali tablolar
   • Bilanço ve işleyişi
   • Gelir tablosu ve işleyişi
  • Grup firmaları ve konsolidasyon
  • Şirket kurma simülasyonu
 • Finansal Analiz
  • Oran analizi
  • Yatay analiz
  • Dikey analiz
  • Fon akım tablosu analiz
 • Finans Matematiği
  • Paranın zaman değeri
  • Faiz hesaplamaları
  • Reel getiri ve şirket performans değeri
  • Düzenli nakit akımlarının fiyatlaması
  • NPV, IRR Hesaplamaları
Daha fazla bilgi için