Yatırım Ürünlerinin Yönetimi

Eğitim Detayı

Amaç: Katılımcılara, ekiplerinin potansiyelleri ile birlikte yatırım ürünleri hacimlerini, karlılıklarını daha etkin nasıl yönetebileceklerini aktarmaktadır.

Katılımcı Profili: Yatırım ürünleri hacim ve karlılık yönetimi yapan yöneticiler

İçerik Başlıkları:

 • Ekonomik değişkenler ile piyasa parametrelerinin okunması
 • Yatırım ürünlerinin yaşam döngüsü
  • Banka bilançosu üzerinden değişen ekonomik konjonktürler paralelinde ön plana çıkan yatırım ürünleri dünyası
 • Yatırım ürün çeşitleri
  • Çeşitleri
  • Getiri hesaplamaları
  • Banka/şube karlılık hesaplama
  • Vergi uygulamaları
  • Etkilendiği ekonomik parametreler
 • Yönetilen ekibi tanımak
  • Yatırım ürünleri hedeflerinden sorumlu ekibin potansiyel ve mevcut performanslarına göre analiz edilmesi
  • Her bir ekip üyesi için gelişim ve performans aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulanması
 • Yatırım ürünleri hedeflerinin yönetimi
  • 3 aylık, aylık büyümenin hesaplanması
  • Olası çıkışların projeksiyonu
  • Hedefe yönelik aksiyon planlarının oluşturulması
 • Yatırım ürünleri kullanan müşteri kaynakları