Dönüşüm Yönetimi

Eğitim Detayı

Amaç: Yöneticiliğe geçiş yapacak katılımcılara, mevcut görevlerinden yeni görevlerine geçişte nasıl bir dönüşüm yaşayacaklarını, bu dönüşümü nasıl etkin bir şekilde yöneteceklerini aktarmaktır.

Katılımcı Profili: Yönetici adayları

İçerik Başlıkları:

  • Dönüşüm Yönetimi
  • Mevcut yetkinliklerin analizi
  • Geliştirilmesi gereken yeni yetkinlikler
  • Yetkinlik gelişim planı
  • Yetkinlik uygulama planı
  • Örnek uygulamalar